Over Alvis Vastgoed

Vastgoedprojecten met karakter, dat kenmerkt Alvis Vastgoed. Karakteristieke eigenschappen met betrekking tot architectuur, locatie en historie zijn tekenend voor de portefeuille. De panden van Alvis hebben stuk voor stuk een verhaal en blinken uit in aantrekkelijkheid. In monumentaal opzicht, maar ook vanuit het perspectief van de uiteindelijke huurder. Op dat punt vervult Alvis Vastgoed een missie: panden van toen bewaren voor later.

Het begon in 1929 toen de heer Van de Kaa een aannemingsbedrijf in Lunteren startte en dit - veel later - verkocht aan de heer A. Zegers, eveneens uit Lunteren. In 1985 nam de heer L. Peereboom het bedrijf over en voegde daar een eigen projectontwikkelingsafdeling aan toe.
Bouwbedrijven proberen continu hun orderportefeuille op orde te krijgen. Voortdurend zijn ze op zoek naar nieuw werk. Te weinig werk veroorzaakt problemen, dat is duidelijk, maar te veel werk is ook verre van ideaal. Een eigen ontwikkelingsafdeling is dan een probaat middel om in de werkvoorraad en de planning te kunnen sturen. De kiem van deze afdeling dateert uit 1977 en kan worden gezien als de oorsprong van het huidige Alvis Vastgoed BV. Sindsdien zijn vele honderden woningen, bedrijfspanden en kantoren ontwikkeld.

In 2005 werd de feitelijke nieuwbouwontwikkeling overgedragen aan het toenmalige management (bestaande uit de heren C. de Jong en J.L. Peereboom van De Bunte BV). Alvis Vastgoed BV richtte zich voortaan op het herontwikkelen van veelal monumentaal onroerend goed. Dit uitgangspunt sloot naadloos aan op de tijdgeest waarin hergebruik van bestaande gebouwde ruimte belangrijker werd dan het voortdurend toevoegen van nieuwe ruimte. Bijkomend voordeel is dat steeds meer ondernemingen kiezen voor huisvesting die zich weet te onderscheiden van het ‘standaard’ kantoor. Fraaie, historische panden op mooie locaties winnen aan populariteit. Ideaal gelegen ten opzichte van voorzieningen als openbaar vervoer en winkels (want tweeverdieners doen graag tussen de middag nog snel even een boodschapje). Maar ook voldoende parkeerplaatsen, inclusief oplaadplekken voor elektrische auto’s, een karakteristieke uitstraling van het pand, met culturele en historische kenmerken en een pittoreske ligging midden in de natuur zijn criteria waaraan moet worden voldaan volgens de huidige kritische zoekers in de markt.

Alvis Vastgoed speelt hier graag op in. Ook de overheid juicht het herontwikkelen van bestaand onroerend goed van harte toe, omdat dit past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit maatschappelijk verantwoord bezig zijn is voor Alvis nooit een doel op zichzelf geweest. Wel de tevredenheid van de eindgebruiker. De klanten van Alvis kiezen bewust en weloverwogen. De kunst is dan ook om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij deze specifieke groep afnemers. Adequaat inspelen op hun behoeften resulteert in langer lopende huurcontracten. Alvis Vastgoed wil dat zijn huurders tevreden zijn. Onvoorwaardelijk. Want dit straalt ook af op hun medewerkers. De gemiddelde werknemer bevindt zich meer uren op het kantoor dan in de privé-omgeving. Alvis houdt daar rekening mee door extra aandacht te besteden aan de werkomgeving in plaats van te kiezen voor louter meer efficiency per vierkante meter. De huurder en zijn medewerkers verdienen maximale aandacht en krijgen die ook. Alles is erop gericht om hen aan het einde van de contractperiode binnenboord te houden. Een uitdaging die Alvis niet alleen graag aangaat, maar ook bijzonder serieus neemt. De huurders merken dat. En zijn medewerkers waarderen dat.

Alvis Vastgoed is voortdurend op zoek naar bijzondere panden op mooie locaties en wordt graag getipt over een mogelijk project. Klik hier om een locatie geheel vrijblijvend aan te melden. De voorkeur gaat uit naar objecten in de regio Midden-Nederland en Amsterdam.